Advokat - Selskapsrett og virksomhetsoverdragelse

Min kjernekompetanse omfatter selskapsrett i tilknytning til alle former for selskaper, herunder indre selskaper. Jeg kan bistå med alt fra stiftelse av selskaper og utarbeidelse av aksjonæravtaler, til løpende utfordringer som oppstår i den daglige drift, og oppløsning og avvikling, samt arbeidsrettslige problemstillinger. Mine klienter innenfor selskapsrett omfatter både små og store bedrifter. Jeg har lang og omfattende erfaring med å bistå kjøpere og selgere ved transaksjoner i Norge og utlandet, samt omorganisering og refinansiering av selskaper.

Områder hvor jeg yter rådgivning innenfor selskapsrett er blant annet:

 • Alminnelig selskapsrett
 • Styreansvar
 • Arbeidsrettlige problemstillinger
 • Stiftelse av selskaper, og rådgivning ved valg av selskapsform
 • Avvikling og oppløsning
 • Utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller
 • Kjøp og salg av selskaper
 • Due-diligence/selskapsgjennomgang
 • Omorganisering og refinansiering
 • Låneavtaler
 • Fusjon/fisjon av selskaper
 • Aksjonæravtaler
 • Emisjon
 • Stiftelser og foreninger

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.