Prosedyre - Tvisteløsning - Voldgift

Tvisteløsning og prosedyre er en viktig del av firmaets virksomhet, og jeg har de siste årene jevnlig prosedert en rekke store og krevende saker innenfor forskjellige rettsområder, både for de ordinære domstoler og for voldgiftsdomstoler.

Vel så viktig kan det være å unngå rettslig prosess, herunder vurdere hvor god sak en klient har før man innleder rettslige prosesser, eller ved å gjennomføre forhandlinger med tanke på å komme frem til en minnelig løsning. Advokaten kan derfor også spille en sentral rolle på et tidlig stadium av en potensiell konfliktsituasjon.

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.