Naboens hekk (gjerde)

Alle har rett til å sette opp et gjerde i grenselinjen mellom eiendommene i henhold til lov om grannegjerde, ofte kalt nabogjerdeloven. Særlig populært har det blitt å plante en tujahekk mellom eiendommene som gjerde og denne kan bli flere meter høy.


Hvor høy kan naboens hekk eller gjerde være

Nabogjerdeloven har ingen bestemmelse som sier eksakt hvor høy naboens grensehekk kan være. Det vil likevel være en grense, men denne er skjønnsmessig og må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Nabogjerdeloven sier dog at et gjerde (for eksempel en tujahekk) må lages og vedlikeholdes slik at det ikke blir til unødvendig eller urimelig ulempe eller skade for naboen. De interesser som står mot hverandre og som må vurderes er som regel eierens ønske om å hindre innsyn, mens klageren mener at hekken sperrer for sol og hindrer utsikt.

Dersom naboen har satt opp en hekk av tujaer eller andre busker lenger inne på sin eiendom, så reguleres spørsmålet av lov om granneforhold (naboloven), som blant annet har en bestemmelse som sier at slike hekker ikke er i strid med loven dersom hekken er under to meter.


Kontakt

Dersom du har spørsmål om naboens hekk eller gjerde ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness på
92 88 14 58 eller ved å bruke kontaktskjemaet.