Advokat - Naborett og nabotvister

Advokatfirmaet Raaness har god erfaring med nabotvister.

Tvister mellom naboer om høyde og størrelse på trær, hekker, gjerder, plassering av bygg eller veiretter blir mer og mer vanlig, og jeg bistår jevnlig i slike tvister.

Hvilke rettigheter du har ovenfor naboen er ofte skjønnspregede og alle saker må vurderes særskilt. De fleste hjem- og innboforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat i forbindelse med nabotvister.

Les mer om:


Hvor høyt kan naboens tre være:


Hvor høyt kan naboens gjerde eller hekk være:

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.