Konkurs og gjeldsforhandling

Rådgivning innenfor konkurs er et av firmaets spesialområder, og jeg gir jevnlig råd i forbindelse med:

  • Konkursvarsel
  • Konkursbegjæring
  • Gjeldsforhandlinger
  • Restrukturering
  • Oppbud og avvikling
  • Tilleggsskatt
  • Styreansvar

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.