Eiendom

Jeg har lang og bred erfaring med oppdrag innenfor fast eiendom, fra rådgivning i forbindelse med eiendomsutvikling til kjøp/salg av eiendom, og omorganisering av selskaper med sale & leaseback transaksjoner av selskapets eiendommer.

  • Kjøp/salg av nærings- og boligeiendom og aksjer i selskaper som eier fast eiendom
  • Sale & leaseback transaksjoner
  • Utarbeidelse av leiekontrakter for næring og bolig
  • Erstatning knyttet til mangler og forsinkelse
  • Konsesjon og andre offentlige tillatelser
  • Plan- og bygningsrett
  • Tomtefeste
  • Naborett
  • Alminnelig tingsrett som stiftelse og tolkning av servitutter/bruksrettigheter m.v.
  • Sameier og borettslag

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.