Boligrett - Prisavslag for feil og mangler

Kjøp av bolig er en stor og viktig investering og beslutning hvor forventningene er mange. Det er imidlertid ikke uvanlig at det oppstår tvist mellom selger og kjøper i etterkant fordi kjøper mener at det foreligger feil og mangler ved boligen, også ved nye boliger. Saker om prisavslag, erstatning og hevning av boligkjøp behandles jevnlig av domstolene. Jeg har lang erfaring som advokat med saker som gjelder bolig, eiendom eller nabotvister.

Her kan du lese mer om:

Prisavslag ved feil og mangler ved boligen


Prisavslag ved arealavvik/arealsvikt


Erstatningskrav mot eiendomsmegler

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.