Kontrakts- og erstatningsrett

Jeg har solid erfaring med avtale- og kontraktsrett innenfor flere rettsområder og bistår klienter jevnlig med:

  • Avtaleforhandlinger
  • Kjøps- og leieavtaler
  • Leverandør- og innkjøpsavtaler
  • Tolkning av avtaler
  • Reforhandling
  • Oppsigelse av avtaler
  • Vurdering av erstatningskrav

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.